16 Nisan 2013 Salı

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ VE HEDEFLERİMİZ"Sanat iltifat gördüğü toplumlarda gelişir"

DİREKLERARASI SEYİRCİ ÖDÜLLERİ ve DİREKLERARASI SEYİRCİLERİ

Direklerarası Seyirci Ödülleri Seçici Kurul Üyelerinin, Türkiye ve KKTC de sahne açan tiyatroların sezon oyunlarında başarılı buldukları sanatçıları, Halk Jürisi  (Seyirci)  olgusu ile değerlendirdikleri bir ödüllendirme sistemidir…

2001 sezonundan başlanan bu seyir, değerlendirme ve ödüllendirme programına, 2007 den itibaren "İstanbul dışında da Tiyatrolar var” tespitinden yola çıkarak; Anadolu Tiyatrolarının, 2010 dan itibaren de KKTC Tiyatrolarının oyunları seyir programına girdi.

2012 den itibaren de ayrı bir seçici Kurul yapısıyla “Çocuk Oyunlarının Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi” uygulamaya girdi. Buradan hareketle; ileride “Sertifikalı Çocuk Tiyatrolarının” oluşması, “Formasyonları Yetersiz Çocuk Tiyatrolarının” elemine edilebilmesini sağlayacak bir filtre sisteminin alt yapısının hazırlanması için bu çalışmamız “öncü” olacaktır.

Seçici Kurul Üyeleri, sezon oyunlarını performans ve tasarım kategorilerindeki kriterlerine göre değerlendirmek üzere seyrederler. Seçici Kurul Üyeleri değerlendirmelerini eleştirel olmayan seyirci bakış açısıyla yaparlar.

Başarılı buldukları adaylarını bölgelerine göre ayrı ayrı tespit ederek, sezon sonu yapılan genel karar toplantısından sonra   “Başarılı” olarak ödüle değer buldukları Tiyatro Sanatçılarını açıklarlar.

Ödüle aday oyunlar değerlendirilirken, oylamalar sadece oyunu seyreden Seçici Kurul Üyeleri arasında yapılır.
Ödüller törenle takdim edilir.

Türkiye’de Tiyatro Ödülleri, genel olarak Sanat Kurumları, Ticari Kuruluşlar ve Aileler tarafından verilmektedir. Bu Tiyatro Ödüllerinin ortak özelliği jüri yapılarını Aile Bireyleri, Eleştirmenler,  Öğretim Üyeleri ve Tiyatro Sanatçılarının oluşturmasıdır.

Tiyatro Kültürünü ve Tutkusunun yaygın olduğu ülkelerde uygulanmakta olan  “Halk Jürisi” (Audience – Zuschauer) olgusu ile Türkiye’deki ilk ve tek değerlendirme ve ödüllendirme sistemi, Direklerarası Seyircileri tarafından kurulmuş ve uygulanmaktadır. Bu yapı 2005 den beri ITI (UNESCO – International Theatre Institute) tarafından izlenmektedir.

Seçici Kurul Üyeleri, Sahne Sanatları ile doğrudan emek, eğitim ve ticari ilişki içinde bulunmayan Tiyatroyu seven, irdeleyen, talep eden değişik yaş ve meslek guruplarından oluşan Tiyatro Tutkunlarıdır...
2012 -13 sezonun oyunlarını "Seçici Kurul Üyesi" olarak izleyen Seyirci Sayısı 149 kişidir.


HEDEFLERİMİZ

“Gönüllü Tiyatroların” ve “Köy Tiyatrolarının” gelişmesini ve yayılmasını sağlayacak “Yerinde Eğitim” çalışmalarını koordine etmek, “Köy Seyirlik” oyunlarının OYUN KURMA tekniğinin metodolojisini bir enstitü çatısı altında eğitim sisteminin içine sokarak, Konservatuar ve diğer kurumların klasik oyuncu derslerinin yanında tamamlayıcı ders olarak verilmesini sağlamak,

Yeni Tiyatroların ve Tiyatro Salonlarının açılıp Seyirciye ulaşılması için eşvik edici ve öncü olmak,

Özveriyle Tiyatro yapmaya çalışan Genç ve Amatör Tiyatrolara  öncelikle Sahneye koyma (reji) ve Hareket Tasarımı (koreografi) konularında Atölye ve Laboratuvar çalışmalarını ulaştırmak,
Yörelerin Mitolojik hikayelerinin (Eski Söylencelerin) Tiyatro Oyunu haline getirilerek sahnelenmesini sağlayacak Senaryo yazımını teşvik etmek,

Tiyatro ile ilgili kayıt düşülmesi düşünülen her olgunun, konularına göre tematik ve kronolojik olarak toparlanmış Tiyatro Almanağını derleyip yayınlamak.Hiç yorum yok:

Yorum Gönder